მიმდინარეობს საიტის განახლება..

Under Construction

News:
Tuesday, 2018-06-05
მიმდინარეობს საიტის განახლება..

Under construction..
Thursday, 2017-06-15
აქცია სახალხო აფთიაქში!
Health of the gastro-intestinal system
დისბოზი

დისბიოზი:

დისბიოზი ვითარდება ნაწლავური მიკროფლორის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ცვლილების დროს.