მიმდინარეობს საიტის განახლება..

Under Construction

News:
Tuesday, 2018-06-05
მიმდინარეობს საიტის განახლება..

Under construction..
Thursday, 2017-06-15
აქცია სახალხო აფთიაქში!
Intestinal system
ნოვანეფრონი
ნოვანეფრონი – უროსეპტიური, შარდმდენი, ანთებისსაწინააღმდეგო, ნაღვლმდენი საშუალება.

ლივერინი
ლივერონი – კომბინირებული ჰეპატოპროტექტორული პრეპარატი.

ორნიქსილი
ორნიქსილი – ჰეპატოპროტექტორული, დეზინტოქსიკაციური,ჰიპოაზოტემიური,ჰიპოამონიემიური,ნაღვლმდენი,შარდმდენი საშუალება.

ნორმაციდი ფასი - 6.90
ნორმაციდი  წარმოადგენს ინოვაციურ, ეფექტურ საშუალებას მჟავიანობის სწრაფი ნეიტრალიზაციისათვის და სიმძიმის შეგრძნების მოსახსნელად. ნორმაციდი, განსხვავებით სხვა

ლაქტიკოლი ფასი - 20.90
ლაქტიკოლი ახდენს ნაწლავური მიკროფლორის სწრაფ აღდგენას, რომელიც სხვადასხვა მიზეზებისდა გამო შეიძლება იყოს დარღვეული

ინულაკი ფასი - 20.00
ფერმენტული  შემადგენლობა/კომპლექსი, რომელიც აუმჯობესებს ენზიმების მოქმედებას:
•    ალაოს ექსტრაქტი, მდიდარი ფერმენტებით

ინულაკ პლუსი
მძიმე საკვების მოსანელებლად, საკვების დაშლის ხელშეწყობისთვის, დიდი რაოდენობით საკვების მიღებისას;

ენტოფიტი ფასი - 2.30 ლარი
ენტოფიტის თითოელი საშე შეიცავს შემდეგი მცენარეების ექსტრაქტს:

ციტრამონი
ლიქუამ ერატ ვოლუტპატ. უტ წისი ენიმ ად მინიმ ვენიამ, ქუის ნოსტრუდ ეხერცი ტატიონ ულლამცორპერ სუსციპიტ ლობორტის

1
2