მიმდინარეობს საიტის განახლება..

Under Construction

News:
Tuesday, 2018-06-05
მიმდინარეობს საიტის განახლება..

Under construction..
Thursday, 2017-06-15
აქცია სახალხო აფთიაქში!
Cold and Flu
ვიტამინი C
 ვიტამინი C - საღეჭი ტაბლეტები ფორთოხლის გემოთი 

მარიმერი
marimeri aris bunebrivi produqti da
warmoadgens fiziologiur, sterilur da
mikrodifuzirebul zRvis wylis xsnars


ინსტი
 გრიპისა და გაციების სამკურნალო საშუალება.

სოლტუქსი – მუკოლიტიკი, რომელიც დამზადებულია სპეციალურად შერჩეული მცენარეების ნაკრებისაგან, რომლის შემადგენლობაში შედის 

რუტინაცეა იუნიორი
მცენარეული იმუნოსტიმულატორი, პრეპარატის შემადგენლობაში არსებული კომპონენტები აძლიერებენ ორგანიზმის ბუნებრივ დაცვით

ველკიდი საბავშვო
კომბინირებული პრეპარატი ვიტამინებით, მიკროელემენტებითა და ბუნებრივი კომპონენტებით.ვიტამინი C+
C ვიტამინი მონაწილეობს ორგანიზმის ბევრ ბიოქიმიურ რეაქციაში

რუბიტალ ფორტე
ფიტოპრეპარატი ამოსახველებელი,  ამომფენი და ანთების საწინააღმდე¬გო მოქმედებით.ლანტაგენი
ანთების საწინააღმდეგო, ამოსახველებელი საშუალება. ამცირებს ლორწოვანი გარსის შეშუპებას, ავლენს ანტიბაქტერიულ და ამომფენ მოქმედებას.

1
2