მიმდინარეობს საიტის განახლება..

Under Construction

News:
Tuesday, 2018-06-05
მიმდინარეობს საიტის განახლება..

Under construction..
Thursday, 2017-06-15
აქცია სახალხო აფთიაქში!
During the disease of bones and joins
ძვლოვანი ორგანული, ძირითადად, კოლაგენი, მას მოქნილობასა და დრეკადობას ანიჭებს, ხოლო
არაორგანული, კალციუმის ფოსფატი, სიმკვრივეს.
ჩონჩხის ჩამოყალიბება 22-25 წლის ასაკში მთავრდება, ზრდასრულ ადამიანებს ძვლები არც
უგრძელდებათ და არც უმსხვილდებათ, მაგრამ
ცხოვრების მანძილზე მიმდინარეობს.
ქსოვილი შედგება  ორგანული და არაორგანული ნივთიერებებისგან.
ძვლოვანი ნივთიერების შეცვლა მთელი ხერხემალი ანუ ხერხემლის სვეტი 33-34 მოკლე ძვლისაგან - მალისგან შედგება. მალებს შორის მოთავსებულია მკვრივი ხრტილოვანი ქსოვილის ფენები, რაც ხერხემლის მოქნილობას განაპირობებს.
ძვლები ერთმანეთთან შეერთებულია უძრავად, ნახევრადმოძრავად ან მოძრავად.
ძვლების მოძრავ შეერთებას სახსარი ეწოდება.
ერთერთ ძვალზე, რომელშიც სახსარშია შენაწევრებული, მოთავსებულის ღრმული - სასახსრე
ფოსო. მასში შედის შენაწევრებული ძვლის შესაბამისი ფორმის თავი. ფოსო და ძვლის თავი
დაფარულია მბრწყინავი, გლუვი, ხრტილოვანი ფენით. ეს აადვილებს ძვლის თავის ფოსოში
სრიალს სახსარში მოძრაობის დროს.
სახსრის შემადგენელი ძვლები მტკიცე იოგებით ერთდება. სახსარი ზემოდან დაფარულია
სასახსრე ჩანთით, მასში მოთავსებულია სასახსრე სითხე. ის ამცირებს ხახუნს და ხელს უწყობს
ძვლის თავის თავისუფალ მოძრაობას სასახსრე ფოსოში.
ხრტილოვანი ქსოვილი შეიცავს: კოლაგენს, ქონდროიტინს, გლუკოზამინს.
სასახსრე სითხის ძირითადი კომპონენტია ჰიალურინის მჟავა.
მატებასან ნივთიერებების ქსოვილებში კლებულობს გლუკოზამინის, ჰიალურონის მჟავის შემცველობა, ხრტილოვანი ქსოვილი მცირდება, იზრდება ხახუნის ძალა ძვლების ზედაპირს შორის, რაც იწვევს დეფორმაციას, ტკივილს, მოძრაობის გაძნელებას.
ერათად შემცველობა, ,,ცვდება“, ძვალ-სახსროვანი პატარავდება, ქვეითდება უჩნდება სისტემის მისი მოქნილობა წანაზარდები,ქსოვილში და სასახსრე მცირდება დრეკადობა, სითხის ორგანული
სახსრის რაოდენობა სახსრების